خرید ساعت مچی زنانه دخترانه شیک ارزان قیمت 98 http://tahaphysic.mihanblog.com 2019-08-23T18:00:26+01:00 text/html 2019-07-13T19:30:00+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید ساعت مچی زنانه Gucci طلایی فلزی بند حروف انگلیسی http://tahaphysic.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><a href="http://tahaphysic.mihanblog.com/" target="" title="">خرید ساعت مچی زنانه</a>&nbsp;Gucci مدل W9158 رنگ طلایی با بند حروف گوچی<font class="Apple-style-span" color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; ">&nbsp;</span></font>با توجه به طراحی فوق العاده و مدل زیبا به جذابیت شما اضافه کرده و باعث متمایز شدن شما خواهد شد.&nbsp;ساعت مچی طلایی فلزی گوچی صفحه بیضی یک&nbsp;<a href="http://tahaphysic.mihanblog.com/post/33" target="" title="">ساعت شیک</a>&nbsp;برای خانوم هایی که به ساعت های استیل علاقه دارند و ما ساعت مچی گوچی را پیشنهاد میکنیم شما میتوانید با ورود به توضیحات ساعت مچی گوچی 2019 را سفارش دهید و ما در کمترین زمان برای شما ارسال خواهیم کرد و ساعت را درب منزل تحویل بگیرید و مبلغ را به مامو پست بپردازید</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><p style="text-align: center;"><img title="خرید ساعت مچی زنانه Gucci طلایی فلزی بند حروف انگلیسی" src="http://s8.picofile.com/file/8366582434/httptahaphysic_mihanblog_com2019.jpg" alt="خرید ساعت مچی زنانه Gucci طلایی فلزی بند حروف انگلیسی" width="500" height="500"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b>مشخصات خرید&nbsp;<a href="http://tahaphysic.mihanblog.com/" target="" title="">ساعت مچی زنانه</a>&nbsp;Gucci مدل W9158 :</b></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; ">&nbsp;جنس بند : فلزی</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">&nbsp;قفل : تاشو</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">&nbsp;جنس قاب : فلزی</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">رنگ بند : طلایی</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">&nbsp;تک موتوره</div><p></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 75.000 تـومان</font></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></strong></span></strong></span></div><p></p><p></p><p style="text-align: center; "><a href="http://bazarsra.ir/products/view/9158/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Gucci-%D9%85%D8%AF%D9%84-W9158" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt=""></a></p><p></p><p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2019-06-12T11:10:00+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید مدلهای جدید ساعت مچی زنانه دخترانه 2019 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="color: #222222; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #000000;"><strong><span style="color: #cc0000;">توجه</span><span style="color: #003300;"> : برای خرید هر مدل از ساعت مچی روی تصویر مورد نظر کلیک بفرمایید</span></strong></span></div><div style="color: #222222; font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #000000;"><strong><span style="color: #003300;"><br></span></strong></span></div><div><table style="text-align: center; border-collapse: collapse; background-color: #ccccff; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="text-align: center; width: 33.333333333333336%; border-top-width: 4px; border-right-width: 4px; border-bottom-width: 4px; border-left-width: 4px; border-top-color: rgb(102, 102, 102); border-right-color: rgb(102, 102, 102); border-bottom-color: rgb(102, 102, 102); border-left-color: rgb(102, 102, 102); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; "><a title="" rel="nofollow" href="http://bazarsra.ir/products/view/8056/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Meishi-%D9%85%D8%AF%D9%84-W6796-(%D8%A2%D8%A8%DB%8C)" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350401626/2121222_4_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>49,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span><font class="Apple-style-span" color="#444444" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><br></span></font></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a title="" rel="nofollow" href="http://bazarsra.ir/products/view/8013/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Meishi-%D9%85%D8%AF%D9%84-W6796-(%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C)" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350401568/2121222_1_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>49,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/97/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://e-buy.takshop91.biz/images/product_images_thumb/1061382013-07-24-21-09-45.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>26,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td></tr><tr><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><br></td><td style="text-align: center; width: 33.333333333333336%; border-top-width: 4px; border-right-width: 4px; border-bottom-width: 4px; border-left-width: 4px; border-top-color: rgb(102, 102, 102); border-right-color: rgb(102, 102, 102); border-bottom-color: rgb(102, 102, 102); border-left-color: rgb(102, 102, 102); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; "></td></tr><tr><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a title="" rel="nofollow" href="http://buyalain.ir/product.php?id=1186" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8350403868/163890450_2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>49,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a title="" rel="nofollow" href="http://buyalain.ir/product.php?id=1125" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350403900/356882450_5.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>39,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a href="http://bazarsra.ir/products/view/9007/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Quartz--%D9%85%D8%AF%D9%84-W8100" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i68.tinypic.com/ify5jl.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>59,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td></tr><tr><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/313/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8364767884/ererfdfddrddd.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>42,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a href="http://bazarsra.ir/products/view/9087/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Brook-%D9%85%D8%AF%D9%84-W9087" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi64.tinypic.com/rr2lqd.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>59,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/2947" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8350404950/5555.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;"><strong>45,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: #444444; line-height: 13px;">تومان</span></td></tr><tr><td style="text-align: center; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%; border-width: 4px; border-color: #666666; border-style: solid;"><br></td><td style="text-align: center; width: 33.333333333333336%; border-top-width: 4px; border-right-width: 4px; border-bottom-width: 4px; border-left-width: 4px; border-top-color: rgb(102, 102, 102); border-right-color: rgb(102, 102, 102); border-bottom-color: rgb(102, 102, 102); border-left-color: rgb(102, 102, 102); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; "><br></td><td style="text-align: center; width: 33.333333333333336%; border-top-width: 4px; border-right-width: 4px; border-bottom-width: 4px; border-left-width: 4px; border-top-color: rgb(102, 102, 102); border-right-color: rgb(102, 102, 102); border-bottom-color: rgb(102, 102, 102); border-left-color: rgb(102, 102, 102); border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; "><br></td></tr></tbody></table></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b>فروشگاه ما در نظر دارد امروز چند مدل ساعت مچی زنانه دخترانه 1398 رای معرفی کند &nbsp;ساعت های زیبا و جذاب را به فراخور زمان در معرض دید علاقمندان و خریداران محترم قرار داده ایم.امروز هم بنا به درخواست تعداد کثیری از مشتریان این ساعت های جدید در فروشگاه قرار گرفته تا به رفع نیاز های شما عزیزان کمک کند شما میتوانید این ساعت های مچی جدید 2019 را سفارش دهید و درب خانه خود تحویل بگیرید.</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div></font></div></div></div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="absmiddle" style="text-align: center;border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; "><tbody><tr><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td></tr><tr><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/290/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364767792/httptak_yasell_biz_6_.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>26,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/319/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364767800/httptak_yasell_biz_7_.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>35,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/317/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364767818/httptak_yasell_biz_8_.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>32,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></td></tr><tr><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/315/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364767826/httptak_yasell_biz_9_.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>27,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"></td><td style="border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.333333333333336%; "><br></td></tr><tr><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td><td style="border:3px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td></tr></tbody></table> text/html 2019-05-30T14:29:59+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی مدل زنانه والار بند سرامیکی دور مسی http://tahaphysic.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;"><b><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">خرید آنلاین ساعت</font></b> مچی زنانه دخترانه والار داری بند سرامیکی فروشگاه اینترنتی ما همیشه بهترین ها و با کیفیت ترین ها را برای فروش گذاشته است و&nbsp;ساعت مچی والار&nbsp;را در دو مدل&nbsp;صفحه قهوه ای دور مسی با بند سرامیکی سفید دور مسی صفحه سفید دور مسی با بند سرامیکی مشکی دور مسی موجود و برای فروش عرضه میکند</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8168308800/45454.jpg" border="0" alt="ساعت مچی مدل زنانه والار بند سرامیکی دور مسی" title="ساعت مچی مدل زنانه والار بند سرامیکی دور مسی"></p></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">این <b><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">ساعت مچی سرامیکی زنانه</font></b> دخترانه از نظر وزن و سنگینی بسیار سبک وزن میباشد انگونه که وجود آن در دستان شما هرگز سنگینی نخواهد کرد و زیبایی و جذابیت را در شما دو چندان میکند و همچنین موتور به کار رفته در تولید این ساعت مچی موتور درجه یک و قدرتمند بوده و دارای 60% خاصیت ضدآب &nbsp;میباشد .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">برای خرید ساعت مچی سرامیکی بر روی لینک خرید پستی کلیک کرده و سفارش خود را ثبت کنید و سفارش خود را درب منزل یا محل کار در جعبه و بسته بندی شیک و به همراه فاکتور رسمی فروش از مامور پست تحویل بگیرید و حتما یادتون باشه که در هنگام تکمیل فرم سفارش در قسمت توضیحات رنگ مورد دلخواهتان را نوشته باشید.</div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 16px; "><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 35000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></div><p style="font-size: 10px; "></p><p style="font-size: 10px; "></p><p style="text-align: center; font-size: 10px; "><a href="http://tak.yasell.biz/product/view/249/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt=""></a></p></span></div> text/html 2019-05-26T17:01:56+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ http://tahaphysic.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">خرید اینترنتی ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></font></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8258713226/tahaphysic_mihanblog_com099_1.jpg" border="0" alt="خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ" title="خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ" width="500" height="355"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: justify;color: rgb(64, 64, 64); font-size: 9px; line-height: 15px; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><strong><br></strong></span></p><p style="text-align: justify;color: rgb(64, 64, 64); font-size: 9px; line-height: 15px; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><strong>ویژگی های کلیدی:</strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">مناسب برای بانوان با سلیقه&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">منبع انرژی:باتری&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">فرم صفحه گرد &nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">پارچه&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">مقاوم در برابر آب در حد ششتشوی دست&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">بند پارچه ای با گل های متنوع و رنگارنگ&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">بسیار سبک به خاطر بند پارچه ای</span></p><p></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img title="خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8361829634/tahaphysic_mihanblog_com_1398.jpg" alt="خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ" width="500" height="490"></p><p></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(37, 37, 37); font-size: small; line-height: 17px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">این ساعت دارای بند پارچه ای با گل های بسیار متنوع و رنگارنگ می باشد که به خاطر مدل و رنگبندی های خیلی زیبایش به یکی از ساعت های پرفروش این روزها تبدیل شده است.این ساعت مچی بند پارچه ای دارای رنگ بندی طبق رنگ زمینه می باشد و با طرح گل های متنوع و رنگارنگ عرضه می شود.</span></p><p></p><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt;شروع &nbsp;قیمت از : 30000 تـومان&nbsp;</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a href="http://buy24.takshop91.biz/product.php?id=3555" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2019-05-23T16:25:53+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی بند رنگی سنتی دخترانه زنانه طرح خاص و شیک http://tahaphysic.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">خرید پستی ساعت مچی بند رنگی سنتی دخترانه زنانه طرح خاص و شیک</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC9933"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img title="ساعت مچی بند رنگی سنتی دخترانه زنانه 2019" src="http://s8.picofile.com/file/8361830126/tahaphysic_mihanblog_com_2019.jpg" alt="ساعت مچی بند رنگی سنتی دخترانه زنانه 2019" width="500" height="384"></p></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><font class="Apple-style-span" color="#CC9933"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: yekan; line-height: 32px; font-weight: normal; font-size: medium; ">خرید ساعت دخترانه با بند های رنگین&nbsp;کیفیت ساخت خوب&nbsp;قابلیت کوتاه یا بلند شدن بند&nbsp;در طرح ها و رنگ های مختلف</span></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#cc9933" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8171550842/544545.jpg" title="ساعت مچی بند رنگی سنتی دخترانه زنانه طرح خاص و شیک" alt="ساعت مچی بند رنگی سنتی دخترانه زنانه طرح خاص و شیک" width="500" height="620"></div><p style="text-align: center;"><br></p><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3">مدل ساعت زنانه دخترانه سنتی &nbsp;طرح بندرنگین یک مدل خاص و زیبا برای آنهایی که دنبال ساعت مچی قشنگ هستن برای خرید پس از کلیک روی دکمه خرید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا ساعت مچی بافتنی مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، توضیحات و عکسهای بیشتر ساعت مچی روی دکمه زیر کلیک کنید.</font></div><p></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 40000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://buy24.takshop91.biz/product.php?id=1644" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p> text/html 2018-10-29T12:59:33+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید پستی ساعت دخترانه مدل النگویی در رنگهای مختلف http://tahaphysic.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;">سایت فروشگاهی <b>خرید پستی ساعت دخترانه</b> مدل النگویی در رنگهای مختلف قرمز بنفش سفید مشکی</div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8161192550/tahaphysic_mihanblog_com.jpg" border="0" alt="خرید پستی ساعت دخترانه مدل النگویی در رنگهای مختلف" title="خرید پستی ساعت دخترانه مدل النگویی در رنگهای مختلف" width="400" height="427"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: -webkit-auto;"></p><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;">فروشگاه <font class="Apple-style-span" color="#CC6600">ساعت مچی النگویی</font> ESS&nbsp;زنانه دخترانه&nbsp;ساعت های مچی شیک مجلسی النگویی روز دنیا&nbsp;یک ساعت مچی دخترانه شیک و مدرن برای آنهایی که می خواهند به روزباشند&nbsp;این ساعت مچی فشن در حالـــت عادی مانند یک النگو یا دستبند است و&nbsp;زمانی که بخواهید با&nbsp;کنار زدن النگو ساعت نمایش داده می شود&nbsp;با طراحی بسیار ساده و مدرن&nbsp;همراه یک سال گارانتی تعویض&nbsp;ارسال در یک بسته بندی شیک</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><p></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 16px; "></span></p><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 25000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></div><p></p><p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/grp/31" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p> text/html 2018-10-27T18:32:08+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی بند چرمی مشکی و قهوه ای مارک رولکس ارزان http://tahaphysic.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC9933">خرید آنلاین ساعت مچی بند چرمی مشکی و قهوه ای مارک رولکس ارازن</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8168310450/344343.jpg" border="0" alt="ساعت مچی بند چرمی مشکی و قهوه ای مارک رولکس ارازن" title="ساعت مچی بند چرمی مشکی و قهوه ای مارک رولکس ارازن"></p><p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;"><b>ویژگی ها &nbsp;ساعت مچی دخترانه پسرانه رولکس</b> &nbsp;بند طرح چرمی رنگ قهوه ای&nbsp;داری عقربه وموتور طرح &nbsp;سه موتوره نمایشی داری جعبه و ضد اب تا هشتاد</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ساعت طرح رولکس بند چرمی برای خرید پس از کلیک روی دکمه خرید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</div></div><p></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 13px; "></span></p><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><br></span></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 60000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></div><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://e-buy.takshop91.biz/product.php?id=1635" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p> text/html 2018-10-27T16:04:56+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه و زنانه والار گل گلی در رنگ های متنوع http://tahaphysic.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">خرید پستی ساعت مچی دخترانه و زنانه &nbsp;والار گل گلی در رنگ های متنوع</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8195940768/httptahaphysic_mihanblog_com.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه و زنانه سلین در رنگ های متنوع" title="ساعت مچی دخترانه و زنانه سلین در رنگ های متنوع" width="450" height="268"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;">ساعت مچی فشن گلدار دخترانه 2015 با ظاهری جالب و كیفیتی خوب و &nbsp;زیبا&nbsp;ساعتی با ظاهری متفاوت، مدرن و همچنین با دوام&nbsp;در مهمانی ها و مجالس نگاه دیگران را به خود حس كنید&nbsp;یكی ار محبوب ترین و پرطرفدارترین ساعت ها در اروپا&nbsp;ساعتی فوق العاده مطابق با سلیقه شما با&nbsp;ظاهری خیره كننده&nbsp; با طراحی بسیار شكیل&nbsp;در رنگ های متنوع و مختلف</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(75, 0, 130); line-height: 16px; ">این ساعت دارای طرح های مختلف می باشد در صورت نیاز طرح مورد نظر را در قسمت توضیحات ذکر کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>توجه : مدل دیگری جایگزین شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 36000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a href="http://tak.harajiha.ir/product.php?id=81" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p></span></div> text/html 2018-10-23T00:55:37+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر فروش پاییزه ساعت مچی دخترانه زنانه طرح دار بند چرم الیزابت http://tahaphysic.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: justify;"><b><font class="Apple-style-span" size="3">خرید پاییزه 1397 ساعت مچی دخترانه زنانه طرح دار بند چرمی مدل الیزابت در رنگهای مختلف و قیمت مناسب برای انهایی که به ساعت های فانتزی علاقمند هستند</font></b>&nbsp;</div><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img title="فروش پاییزه ساعت مچی دخترانه زنانه طرح دار بند چرم الیزابت" src="http://s9.picofile.com/file/8340700000/dssddtahaphysic_mihanblog_com.jpg" alt="فروش پاییزه ساعت مچی دخترانه زنانه طرح دار بند چرم الیزابت"></p><p></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p align="center" dir="rtl" style="text-align: -webkit-auto; "></p><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>فروش ساعت مچی مجلسی زنانه دخترانه بند چرم الیزابت&nbsp;با ظاهری جالب شیك و زیبا ساعت مچی الیزابت&nbsp;ساعتی با ظاهری متفاوت، مدرن و همچنین با دوام&nbsp;یكی ار محبوب ترین و پرطرفدارترین ساعت ها در اروپا&nbsp;ساعتی سطابق با سلیقه شما&nbsp;با توجه به تنوع صفحه ساعت امكان انتخاب موجود نمی باشد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><p style="text-align: center; display: inline !important; ">&nbsp;</p></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><p style="text-align: center;"><img title="فروش پاییزه ساعت مچی دخترانه زنانه طرح دار بند چرم الیزابت" src="http://s5.picofile.com/file/8148946442/tahaphysic_mihanblog_com.jpg" alt="فروش پاییزه ساعت مچی دخترانه زنانه طرح دار بند چرم الیزابت" width="500" height="386"></p></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>در رنگهای مختلف که عبادتند از ساعت&nbsp;الیزابت مشکی&nbsp;ساعت الیزابت سبز&nbsp;ساعت الیزابت&nbsp;قرمز&nbsp;ساعت الیزابت نارنجی&nbsp;ساعت الیزابت قهوه ای&nbsp;ویژه اشخاصی با سلیقه ای خاص و سخت پسند&nbsp;طراحی بی نظیر و زیبا برای مشكل پسندان</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><br></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 25000 تـومان</font></span></strong></span></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(216, 38, 66); line-height: 18px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></strong></span></strong></span></div><p></p><p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://buy24.takshop91.biz/product.php?id=1280" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt=""></a></p> text/html 2018-10-22T22:16:01+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید اینترنتی مدل جدید ساعت مچی ست زنانه و مردانه 1397 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/72 <p style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>مدلهای جدید ست ساعت مچی مدل های 1397 مخصوص زوج های جوان و آنهایی که به عشق خود اهمیت میدهند این مدلهای ساعت مچی را با قیمتی مناسب سفارش دهید و درب خانه خود تحویل بگیرید</b></font></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img title="خرید اینترنتی مدل جدید ساعت مچی ست زنانه و مردانه 1397" src="http://s8.picofile.com/file/8340695892/tahaphysic_mihanblog_com_sss.jpg" alt="خرید اینترنتی مدل جدید ساعت مچی ست زنانه و مردانه 1397" width="500" height="288"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>ست بودن و ست شدن عروس و دامادها و مردان و زنان علاوه بر شیک بودن مفهوم عشق و محبت میان آن هاست. هنگامی که شما با شریک زندگیتان جسماً و روحاً ست باشید، عواطف و احساساتتان را با دیگران به اشتراک می گذارید.</b></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center;"><img title="خرید اینترنتی مدل جدید ساعت مچی ست زنانه و مردانه 1397" src="http://s9.picofile.com/file/8320670950/565757.jpg" alt="خرید اینترنتی مدل جدید ساعت مچی ست زنانه و مردانه 1397" width="500" height="405"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><h2 style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="4">مدل جدید ساعت مچی ست زنانه و مردانه :</font></h2><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>اجناس های کپی بسیار با کیفیت هستند و هیچ تفاوت ظاهری با جنس اصل ندارد.&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>ست ساعت های مردانه و زنانه یکی از بی نظیرترین و پر طرفدارترین مدل هایی است که به صورت ست مردانه و زنانه سال 2018 تولید شده است.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>این مدل های ساعت مچی 2018 &nbsp;به قدری محبوب است که هر از گاهی انواع و اقسام رنگ بندی آن به بازار عرضه می شود</b></span></div><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; "></span></p><p style="text-align: center; line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; "><strong><strong><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="5">توجه </font><font class="Apple-style-span" size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#009900">: برای مشاهده کامل ساعتهای مچی دیگر روی لینک خرید پستی کلیک بفرمایید</font></strong></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><br></span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; شروع قیمت از : 39000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a href="http://bazarsra.ir/products/category/166/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%2f%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p> text/html 2018-07-25T14:32:32+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی سواچ رنگی زنانه دخترانه بند اکلیلی http://tahaphysic.mihanblog.com/post/74 <p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>ویژگی اصلی این مدل ساعت مچی شیک زنانه دخترانه 2018 &nbsp;که حسابی چشمگیرش کرده بند های اکلیلیه این مدله که کاملا مشابه نمونه اصلیشه &nbsp;ظریف و زیبا با امکان انتخاب از بین 10 رنگ&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: right;"><br></p><p style="text-align: center;"><img title="ساعت مچی سواچ رنگی زنانه دخترانه با قیمت ارزان" src="http://s9.picofile.com/file/8332753184/2737tahaphysic_mihanblog_com.jpg" alt="ساعت مچی سواچ رنگی زنانه دخترانه با قیمت ارزان" width="500" height="363"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><h2 style="text-align: center;">خصوصیات خرید ساعت مچی سواچ رنگی زنانه دخترانه :</h2><div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;ساعت مچی&nbsp;</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>&nbsp;برند : Swatch&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;مدل : SUOK</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;بند : پلاستیکی&nbsp;</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>&nbsp;قابلیت تنظیم بند</b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;قابل استفاده برای خانم ها</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;سایز حدودی صفحه: 3cm</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><h2 style="text-align: center; ">رنگ بندی ساعت مچی سواچ رنگی زنانه دخترانه بند اکلیلی:</h2></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;صورتی ، بژ ، آبی کاربنی ، نقره ای ، سبز ، فیروزه ای ، بنفش ، قرمز ، طلایی ، مشکی</b></font></div></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; font-weight: normal; "><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; فقـط : 20000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><a rel="nofollow" href="http://buy24.takshop91.biz/category.php?id=3" _blank"="" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></font></p></span></h3></div> text/html 2018-04-28T09:16:37+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی شیک دخترانه ده 10 بند قابل تعویض http://tahaphysic.mihanblog.com/post/73 <p style="text-align: center;"></p><h3 style="text-align: center; ">خرید اینترنتی پستی ساعت مچی شیک دخترانه ده 10 بند قابل تعویض و تغیر رنگ صفحه ساعت مدل 1397&nbsp;</h3><div><br></div><div style="text-align: center;"><img title="ساعت مچی شیک دخترانه ده 10 بند قابل تعویض" src="http://s9.picofile.com/file/8324813334/658912450_3.jpg" alt="ساعت مچی شیک دخترانه ده 10 بند قابل تعویض" width="500" height="279"></div><p></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><h2 style="text-align: justify;">ساعت با بندهای رنگی قابل تعویض شیک دخترانه ده 10 بند قابل تعویض :</h2><p style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="2">خرید آنلاین ساعت مچی فشن دخترانه 10 بند قابل تعویض دارای طراحی خلاقانه ای بوده و توانسته است با عرضه خود به بازار&nbsp;طرفداران بی شماری را در سراسر جهان جذب کند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="2">این ساعت مچی 2018 دارای 10 بند رنگی قابل تعویض به همراه 10 قاب رنگی دور ساعت می باشد. قاب، بند و صفحه ساعت، از جنس با کیفیت ساخته شده اند و بهره گیری از موتور با دوام و قدرتمند از کیفیت بالای این محصول خبر میدهد.&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><h2 style="text-align: justify;">ویژگیهای ساعت دخترانه 10 بند مجلسی :</h2><p></p><p></p><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">&nbsp;دارای 10 بند و 10 قاب رنگی قابل تعویض</span></div><font class="Apple-style-span" size="2"><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="IRANSans, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 32px;">قطر صفحه ساعت: یک سانتی متر</span></font>&nbsp;</div><font class="Apple-style-span" face="IRANSans, tahoma"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 32px; ">جنس ساعت: چرم مصنوعی و با کیفیت</span></div></font><font class="Apple-style-span" face="IRANSans, tahoma"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 32px; ">نصب و تعویض بند به سادگی&nbsp;دارای جعبه شکیل</span></div></font></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font class="Apple-style-span" color="#555555"><b style="font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 13px; line-height: 32px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; line-height: normal; "><h2 style="text-align: justify;">آموزش تعویض بند ساعت مچی:&nbsp;</h2></span></b></font><font class="Apple-style-span" face="IRANSans, tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 32px; ">&nbsp;بند موردمور نظرتان را در داخل گیره های ساعت قرار بدهید، قاب هم رنگ را برداشته و به صورت پیچی به دور صفحه ساعت بچرخانید تا فیکس بشود. به همین سادگی مدل بند ساعت مچی خود را تغییر دهید ولذت ببرید</span></div></font><p></p><p>&nbsp;</p><h3 style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; font-weight: normal; "><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; فقـط : 59000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><a rel="nofollow" href="http://buyalain.ir/categories.php?id=180" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></font></p></span></h3> text/html 2018-02-17T17:40:39+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر سایت جدیدترین مدلهای ساعت مچی زنانه دخترانه با قیمت مناسب http://tahaphysic.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 15px; "><strong><strong><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="5">توجه&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#009900">: برای مشاهده لینک ساعت مچی و توضیحات روی تصویر مورد نظر کلیک بفرمایید</font></strong></strong></span></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><br></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><br></div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="absmiddle" style="text-align: -webkit-auto;border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; background-color: rgb(51, 204, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; "><tbody><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">ساعت مچی دخترانه بند کشی<br><br><a href="http://buy24.takshop91.biz/category.php?id=3" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://e-buy.takshop91.biz/images/product_images_thumb/592466keshi-9.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9px; border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9px; border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>25,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></p><p></p><p style="text-align: center;"></p></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><p style="text-align: center;">ساعت مچی افریکا زنانه</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.bazarsra.ir/products/category/272/?&amp;page=1" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8171609650/333333.jpg" alt="" width="" height=""></a></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9px; border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>30,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></p></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><p style="text-align: center;">ساعت مچی لاو دخترانه</p><p style="text-align: center;"><a href="http://buyalain.ir/categories.php?id=180" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8171612200/lovenegin_3.jpg" alt="" width="" height=""></a></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>28,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></p></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><p style="text-align: center;"><br></p></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><br></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><br></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(153, 0, 102); font-weight: bold; line-height: 15px; "><a href="http://e-buy.takshop91.biz/product.php?id=1459" title="ساعت ماری" style="color: rgb(153, 0, 102); text-decoration: none; ">ساعت ماری</a></span><br><a href="http://buy24.takshop91.biz/category.php?id=24" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://e-buy.takshop91.biz/images/product_images_thumb/780202$_12.JPG" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9px; border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>70,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><a href="http://www.bazarsra.ir/products/category/272/?&amp;page=2" target="_blank" title="">ساعت مچی مرسانا - Mersana</a><br><a href="http://buy24.takshop91.biz/category.php?id=24" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://e-buy.takshop91.biz/images/product_images_thumb/748206mersana-1.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: normal; line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>30,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><a href="http://buyalain.ir/product.php?id=576" target="_blank" title="">ساعت مچی روشا</a></b></span></font></div><a href="http://buy24.takshop91.biz/category.php?id=24" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8217356426/rosha_4.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(153, 0, 102); line-height: 15px; "><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: normal; line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>45,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 9px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></b></span></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990000" face="tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 10px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma" size="1"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-size: 9px; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><br></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td></tr></tbody></table><br></div><div style="text-align: justify;">ساعت زنانه نگین دار طرح Love دارای طراحی بی نظیر و خلاقانه ای بوده و توانسته است با عرضه خود به بازار طرفداران بی شماری را در سراسر جهان جذب کند. این ساعت دارای بند چرم و نگین های درخشان می باشد که مانند یک دستبند به صورت دورپیچ روی دست خودنمایی می کند و نوشته یا همان پلاک Love آن، زیبایی این محصول را دو چندان میکند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-02-07T22:41:09+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ست ساعت مردانه و زنانه Rado فلزی صفحه مشکی 2018 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/71 <p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>خرید ست ساعت مردانه و زنانه Rado یکی از زیبا ترین مدل هایی است که به صورت ست مردانه و زنانه تولید شده است.&nbsp;</b></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>این مدل به قدری محبوب است که هر از گاهی انواع و اقسام رنگ بندی آن به بازار عرضه می شود تا دل مشتریان این ساعت با کمپانی همراه شود.</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><p></p><p style="text-align: center;"><br><img title="ست ساعت مردانه و زنانه Rado فلزی صفحه مشکی 2018" src="http://s9.picofile.com/file/8318842968/68b50e29_b21e_4481_b3a9_fd02e19d0523.jpg" alt="ست ساعت مردانه و زنانه Rado فلزی صفحه مشکی 2018" width="500" height="257"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>خرید اینترنتی ست ساعت مردانه و زنانه Rado مدل jubile</b></font></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">جنسیت مردانه/زنانه</font></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">نوع کاربری روزمره/مجلسی</font></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">فرم صفحه گرد عقربه ای</font></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">قطر صفحه مردانه 36 میلیمتر&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">قط صفحه زنانه 26 میلیمتر</span></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">جنس فلزی&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">رنگ صفحه مشکی&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">نوع قفل تاشو&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">نگین دار&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">منبع انرژی باتری</span></p><p></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; فقـط : 39000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a href="http://bazarsra.ir/products/category/166/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%2f%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2017-11-02T13:49:25+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار http://tahaphysic.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b>فروشگاه خرید پستی ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310745818/sdssdsdsdsdsss.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار" title="ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار" width="500" height="419"></p></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>فروشگاه ساعت مچی دخترانه این بار محصول جدید را با طراحی متفاوت را در فروشگاه قرار داره است . این ساعت دخترانه عقشانه مدل 1396 بسیار زیبا و مناسب با مد روز طراحی شده است و در دست شما دختر خانم ها زیبایی آن چندین برابر دیده میشود. این ساعت مچی دخترانه طرح شعر به صورت صفحه گرد نگین دار است و از یک موتور قدرتمند و با کیفیت بهره می برد و بند<span style="box-sizing: border-box; "><span style="box-sizing: border-box; ">&nbsp;تسمه ناتو</span></span>&nbsp;می باشد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;این ساعت زنانه دخترانه 2017 در رنگ بندی های مختلف و چشم نواز با قیمتی مناسب توسط فروشگاه ما عرضه شده &nbsp;و شما می توانید با انتخاب آن به ساعت مچی ایده آل خود دست یابید. رنگ مورد نظر خود را در قسمت پیغام فرم سفارش می توانید ذکر کنید و درب منزل خود تحویل بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="yekan" size="2"><br></font></div><p></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; فقـط : 25000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1384" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p>